DNA art
 
veličina fonta smanji veličinu fonta povečaj veličinu fonta
Ocijenite sadržaj
(0 Glasova)
Za samo 199$ moete na zid doma objesiti jedinstveni primjerak grafi?ke umjetnosti sa vaim DNA potpisom. Ameri?ka tvrtka DNA11 nudi vam mogu?nost printa vaeg otiska prsta, otiska usana ili grafi?kog prikaza strukture vaeg genetskog koda. Nakon inicijanog kontakta sa tvrtkom na vau adresu stie pribor potreban za prikupljanje genetskog uzorka.

Nakon to uspjeno prikupite DNA zapis, slijedi odabir boje i veli?ine tiska te odabir odgovaraju?eg okvira. DNA11 sve svoje radove tiska na papir arhivske kvalitete to garantira trajnost. Ovakvo umjetni?ko djelo moe biti vae ve? za 199$ a naru?iti ga moete putem interneta.

DNA11 | www.dna11.com

dna1

dna2

dna3

dna4
foto DNA11
Dodatne Informacije