veličina fonta smanji veličinu fonta povečaj veličinu fonta
Ocijenite sadržaj
(5 Glasova)
U vrijeme kada cijene energije vrtoglavo probijaju sve dosadanje granice, ovakva ku?a garantira potpunu neovisnost i utedu zbog koje ?e vlasnik zasigurno ivjeti leernije i oputenije. Naime, ova ku?a je energetski potpuno neovisna, tovie, proizvodi vie energije nego to joj je potrebno. Savreno, zar ne?

Energetsku neovisnost postie koritenjem geotermalne energije za grijanje i hla?enje ku?e, solarnim panelima koji proizvode 5 kWh elektri?ne energije i solarno-termalnim cijevima koje zagrijavaju vodu. Upravo zbog ?injenice da su klimatizacija i grijanje vode rijeeni bez troenja elektri?ne energije dobivene iz solarnih panela, ovo ku?anstvo ne uspjeva potroiti ni tih 5kWh struje, te stoga viak energije prodaje lokalnoj elektrani.
Osim vrhunske energetske efikasnosti ovu ku?u krasi zaista dopadljiva vanjtina, a interijer ku?e je jedan od toplijih koje smo vidjeli u zadnje vrijeme. Na drvu se nije tedjelo, to stvara prekrasan rustikalni osje?aj, ali izvedba je moderna te je na taj na?in postignuta ravnotea koju se usu?ujemo nazvati retro-modernizam. Sve u svemu, ku?a godine, barem to se nas ti?e.

Nathan Good Architects | www.nathangoodarchitects.com

eco1

eco2

eco3

eco4

eco5

eco6

eco7

eco8
foto Daniel S. Morrison
Dodatne Informacije