Arhitektura
Stru?njaci iz belgijskog arhitektonskog biroa dmvA, koji su za klijenta izradili projekt proirenja uredskih prostora, bili su izrazito razo?arani kada je projekt odbijen od strane belgijskog urbanisti?kog zavoda. To ih je potaknulo na izradu ovog zanimljivog mobilnog ureda/doma uz pomo? kojeg se lako zaobilaze sva urbanisti?ka pravila.
U vrijeme kada cijene energije vrtoglavo probijaju sve dosadanje granice, ovakva ku?a garantira potpunu neovisnost i utedu zbog koje ?e vlasnik zasigurno ivjeti leernije i oputenije. Naime, ova ku?a je energetski potpuno neovisna, tovie, proizvodi vie energije nego to joj je potrebno. Savreno, zar ne?
Ova prekrasna ku?a se nalazi na otoku Maui na Havajima i prekrasan je primjer spoja interijera i eksterijera. Maksimalno je otvorena prema dvoritu koje predstavlja svojevrsni "dnevni boravak", a sama ku?a je sastavljena od pet odvojenih gra?evina koje su me?usobno povezane natkrivenim puteljcima.
teta to nemamo fotografije ove gra?evine prije nego to je pretvorena u vrhunski poslovni prostor koji jednostavno prti kreativnom energijom, jer nas ba zanima kako je ovo prije moglo izgledati. No, prakti?ki je nebitno, jer je krajnji rezultat toliko dobar da elimo jednu ovakvu kolibicu za nau redakciju.
Amerikanci imaju neto to vole nazivati "Pool House", a mi ?emo si dozvoliti umjetni?ku slobodu i to prevesti ovako: "Ku?a za uz bazen". Dakle, to je o?ito gra?evina koja slui kao krov nad glavom ukoliko vam je bazen malo predaleko od ku?e pa da se imate gdje skloniti ako, nedaj boe, padne kia ili neto sli?no.
Brazilski dizajner Marcio Kogan je krivac za ovu prekrasnu ku?u u prirodi koja se nalazi na periferiji Rio De Janeira. Minimalisti?ki pristup dizajnu, koji je ina?e prili?no hladan i otar, je ublaen koritenjem materijala poput kamena i drva u kombinaciji sa velikim staklenim povrinama to ovu ku?u ipak ?ini toplim i ugodnim mjestom za ivot.
Priznajemo, ?esto se volimo razbacivati izrazima poput "improvizirajte" ili "sve se moe uz malo mate", ali moramo priznati da u ovom slu?aju ti izrazi jednostavno ne dre vodu. Ovdje vie vrijedi ona tako?er popularna uzre?ica "sve se moe uz brdo love". Nije nam poznata cijena ove ku?e, ali nekako nam se ?ini da nije malena.
Ova prekrasna vila nalazi se u gradi?u Sierra Madre u Kaliforniji. Djelo je arhitekata iz ureda Rockefeller Partners Architects koji su dobili kompliciran zadatak projektiranja ku?e na zemljitu veli?ine 9 x 18 metara. Prema vlasnikovim eljama, glavni cilj je bio to prirodniji osje?aj u ku?i, to se uz pomo? velikih koli?ina drva i uspjelo.
Neki dan mi je jedan prijatelj prigovorio da na portalu predstavljamo previe primjera high-class arhitekture, te da bi bilo super kada bi fokus ?lanaka prilagodili imovinskom stanju prosje?nog stanovnika Hrvatske. Na trenutak sam se zabrinuo kako bi prijatelj vrlo lako mogao biti u pravu, ali sam nakon pomnijeg razmiljanja ipak doao do druga?ijeg zaklju?ka.
Ova ku?a je vjerovatno najljepi primjer moderne arhitekture trenuta?no, a projektirali su je arhitekti iz Ong & Ong arhitektonskog ureda. Nalazi se u Singapuru i usprkos ultra-modernom dizajnu ku?a odie elegancijom i smireno?u, to i nije pre?esto u modernoj arhitekturi. Cilj je bio stvoriti maksimalno otvorene prostore koji ipak nude odre?enu razinu privatnosti.
«Početak«1234»Kraj»
Stranica 3 od 4